Ogłoszenie

Forum genealogiczne inne niż wszystkie- otwarte na współpracę z każdym.

#1 29, 10, 2010

 zefir454

Administrator

Call me!
Skąd: Smolno Wielkie, lubuskie
Zarejestrowany: 8, 12, 2007
Posty: 348
Punktów :   
WWW

Powstańcy z 1863 roku zesłani na Syberię.

A

Abakanowicz Romuald Rod.ok. 1828. Były sekretarz Kowieńskiego ujeznago sądu. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 25 lipca 1863 roku "priznanyj szkodliwym w politycznym stosunku dla pobytu w brzegu". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Kowno. Niczym nie zajmuje się. Ma rodzina, która znajduje się w Kowno. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Cichy i skromny". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.127 ob.- 128 o..

B

Balcewicz Jana Rod.ok. 1835. Wikarnyj ksiądz miasteczka Kriesławki Dinaburgskago powiatu. Pochodzący z Witiebskoj guberni. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 18 lipca 1863 roku "za deklinację żołnierskiego syna Cilbulewskago przyjąć przysięgę przeciwko Monarsze Imperatora i Rządowi, z groźbą w wstrętnym razie zabić Cilbulewskago". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Dinaburga. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Chytry i nieprzyjemny człowiek. Szkodliwy, niebezpieczny fanatyk. Charakteru chytrego, ---. Zdań nie ujawnia. (1864). Niepewny i szkodliwy człowiek (1868). Niebezpieczny i szkodliwy przedstawiciel polskago duchowieństwa, propitannago nieprzejednaną nienawiścią do Rosji (1869). Prowadzi się dobrze (1872)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.124 ob.- 125; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.75; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.76 ob.- 77.; NARK, f.1 op. 67 d.1/4 ł.78 ob.- 79.

Balczewskij Paweł Rod.ok. 1847. Szlachcic Poniewieżskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od grudnia 1864 roku "wysłany z Północno-zachodniego brzegu w g.Moskwu za udział w buncie". Zamieszkuje w mieście Powience, wysłany z Moskwy. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Po niedawnym przybyciu nie zaopiniuje się". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.094 ob.- 95.

Biernackij Kazimir Rod.ok. Nie ma swied. Ziemianin (?Kowieńskiej) guberni. Znajdował się pod nieujawnionym nadzorem policji od 20 września 1868 roku "jak uznany winnym w umyślnej obrazie Komisara według Chłopskich spraw Porucznika Saksa branymi podczas wykonania im służbowych obowiązków, a nadto, w obraźliwych opiniach o Naczelniku \ --- \ Zariembskom i innych urzędnikach, po wytrzymaniu cztery miesiące w twierdzy wysłany na zamieszkanie w Ołonieckuju gubernię". Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Zachowania się świetnego. Zawsze skromny i wstrzemięźliwy". NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.36 ob.- 38.

Biriul Bartłomiej Rod.ok. Nie ma swied. Szlachcic Minskoj guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 10 grudnia 1864 roku "za kopulację z buntownikami, dostarczenia im żywności i wsparcia buntownikom w ukrywatielstwie od priesledowszych ich wojsk". Zamieszkuje w Ołonce, wysłany z Minskoj guberni. Ma żonę i dzieci, wysłane na zamieszkanie w Wołogodski gubernię. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Zachowania się dobrego, spokojnego (1864). Prowadzi się dobrze (1868)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.167 ob.- 168 o.; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.108.

Bordziłowskij Jurij Rod.ok. 1824. Szlachcic. Były student Gorieckago Zjemledielczeskogo instytutu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 12 września 1864 roku "za znajdowanie w Gorieckoj miatieżniczeskoj szajce". Zamieszkuje w Kargopole. Wysłani z Mogilewskoj guberni. Niczym nie zajmują się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się zupełnie dobrze". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.159 ob.- 160.

Borowskoj Iwan Rod.ok. 1841. Szlachcic Mogilewskoj guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 11 sierpnia 1864 roku "za znajdowanie w Gorieckoj miatieżniczeskoj szajce". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Mogilewskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Ani w czym złym nie zauważony". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.150 ob.- 151; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.94.

Brżozowskij Feliks Rod.ok. 1843. Szlachcic. Były student Gorieckago Zjemledielczeskogo instytutu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 9 września 1864 roku "za znajdowanie w Gorieckoj miatieżniczeskoj szajce". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Mogilewskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zachowania się dobrego". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.154 ob.- 155.

W

Wasniewskij Iwan Rod.ok. 1807. Szlachcic Kijowskiej guberni. Bierdiczewskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 16 czerwca 1865 roku "jak ściągających na siebie silne podejrzenie w kopulacjach z buntownikami i w wsparciu buntowi". Zamieszkuje w Ołonce, wysłany z Kijowskiej guberni. Ma rodzina na ojczyźnie. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "". Według Najwyższego nakazu, izjesniennomu w zaleceniu G.Ministra W.Dieł od 17 września 1969 roku ? 8576, 23 października wyjechał w g.Chierson. NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.106 ob.- 107.

Wiencsławskij Anton Rod.ok. 1815. Ziemianin Tielszewskogo powiatu Kowieńskiej guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 12 września 1864 roku "za udział w buncie i zaopatrzenie buntowników żywnością". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Dinaburga. Zajmuje się gospodarką. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się zupełnie znośnie". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.156 ob.- 158.

Wiessjel Michaił Rod.ok. 1817. Ziemianin Warszawskiej guberni. Czerskago powiatu, siadła Gołkowa. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 3 marca 1864 roku "za poprawę w rewolucyjnej organizacji posad Okręgowych". Zamieszkuje w Ołonce, wysłany z Warszawskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Mądry, cwany i opanowany człowiek". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.055 ob.- 57.

Wieckij Iosif Rod.ok. Nie ma swied. Szlachcic Sierpniowej guberni. Kalwarijskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 24 maja 1864 roku "za podgowor dwóch twarzy do przyjęcia w miatieżniczeskuju szajkę i zaopatrzenie buntowników żywnością". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Sierpniowej guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma żonę, zamieszkującą na ojczyźnie. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Prowadzi się skromnie". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.144 ob.- 145 o..

Wieczfinskij Anastasij Rod.ok. 1806. Z dworian. Były polski wychodźca, z dworian, pochodzący z Podolskiej guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 18 lutego 1864 roku "jak wriednyja dla pobytu w tym brzegu w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Podolskiej guberni. Zajęcia nie ma. Nieżonaty. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Prowadzi się ostrożnie. Ubieżdienij swoich nie ujawnia". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.140 ob.- 141.

Wojtkiewicz Iwan Rod.ok. 1819. Ksiądz Korwianskogo parafii Wilenskoj guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 22 września 1864 roku "za niepewność w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Wilenskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Chytry i zły fanatyk (1864). Zły i zły człowiek, niebezpieczny fanatyk, nienawidzi wszystko rosyjskie. (1868)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.160 ob.- 161; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.100.

Wonsowskij Konstantyna Rod.ok. 1836. Ksiądz miasteczka Kacka, Rodzinskogo powiatu Lubelskiej guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 4 kwietnia 1864 g "wysłany z Cesarstwa Polskiego jak podejrzewany w kopulacjach z buntownikami". Zamieszkuje w Ołonce, wysłany z Psków. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Szkodliwa, chitrokowarnaja osobowość, zawsze gotowa na polityczną propagandę na pagubu istniejącemu podiadku". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.084 ob.- 085; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.44 ob.- 45.

Worotynskij Gijeronim Rod.ok. 1843. Były student S -PB Uniwersytetu. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 11 sierpnia 1863 roku "jak ściągający na siebie silne podejrzenie w udziale w napadzie na transport z bronią". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Dinaburga. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Żyje w ciasnym kręgu swoich polskich współtowarzyszy, nie cierpi rosyjskich. Zachowania się dobrego (1864). Prowadzi się dobrze (1869)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.132 ob.- 133; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.82; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.82 ob.- 83.

G

Gabszewicz Andrzej (Gabżewicz ?) Rod.ok. 1827. Były Zakono nauczyciel Kowieńskiego Gimnazjum, Honorowy kanonik, ksiądz. Znajdował się pod jawnym nadzorem policji od 19 grudnia 1861 roku "jak człowiek, szkodliwy po swoich działaniach". Zamieszkuje w Powience. Wysłany z Kowno. Zajmuje się nauką dzieci. Rodziny nie ma. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Mądry, cwany fanatyk. Najgorszy wróg rządu. Ma silny i oczywiście szkodliwy wpływ na sosłannych Polaków (1864). Szkodliwy i niebezpieczny fanatyk. Człowiek zły i perfidny (1869). Zachowania się doskonałego i zupełnie pewnego. (1872)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.113 ob.- 114; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.71; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.72 ob.- 73.; NARK, f.1 op. 67 d.1/4 ł.75 ob.- 76.

Gnietok Jurij Rod.ok. 1824. Mieszczanin. Warszawskiej guberni Rawskogo powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 21 lipca 1864 roku "wysłany z Cesarstwa Polskago w g.Pskow jak potężny być szkodliwym przy prawdziwych okolicznościach". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Psków. Niczym nie zajmuje się. Ma rodzina które znajduje się na ojczyźnie. Otrzymuje na utrzymanie aresztancką daczę. Certyfikacja policji: "Zachowania się dobrego". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.089 ob.- 91.

Gołumbijewskij Ignacy Rod.ok. 1815. jednopałac . Wołyńskiej guberni, Władimirskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 26 października 1865 roku "siebie według oskarżenia w ukryciu ma 3 strzelby, 1i 1/2 funtów prochowi, drobnego ułamka, 5 francuskich kuli, 2-ch kawaleryjskich sabieli i w podgoworie chłopa Omielczuka udać się z nim do buntowników". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Kijowa. Niczym nie zajmuje się. Ma rodzina na ojczyźnie. Otrzymuje aresztanckie utrzymanie. Certyfikacja policji: "Prowadzi się dobrze". NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.111 ob.- 112.

Gonkowskij Paweł Rod.ok. 1829. Ziemianin Lubelskiej guberni. Łukowskogo powiatu, siadła Miastowa. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 3 marca 1864 roku "za poprawę w rewolucyjnej organizacji posad Okręgowych". Zamieszkuje w Ołonce, wysłany z Lubelskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Prowadzi się bezbarwnie, zawsze milczy". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.056 ob.- 57.

Grabowskij Wilhelm Rod.ok. 1844. Szlachcic Wilenskoj guberni. Lidskogo powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 19 marca 1864 roku "za obmowę do buntu". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Wilenskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zachowania się skromnego". Na założeniu najwyższego nakazu 17 maja 1867 roku wyjechał w Cesarstwo Polski 5 sierpnia 1868 roku. NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.141 ob.- 142; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.89.

Griejbierg Marcelij Rod.ok. 1822. Ziemianin Lubelskiej guberni. Łukowskogo powiatu, siadła Gonczyszcze. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 3 marca 1864 roku "za poprawę w rewolucyjnej organizacji posad Okręgowych". Zamieszkuje w Ołonce, wysłany z Lubelskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma żonę i pięć dzieci, zamieszkujących na ojczyźnie. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Prowadzi się skromnie, ale skryty i rozdrażniony". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.056 ob.- 57.

Bielak Iosif Rod.ok. 1827. Szlachcic Kowieńskiej guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 21 listopada 1864 roku "za kopulację z buntownikami i wydanie im wina i pieniędzy". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Kowieńskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Zachowania się tichago". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.164 ob.- 165.

D

Die-Waldien Wiktor Rod.ok. 1814. Ziemianin. Lucinskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 11 listopada 1864 roku "za udział w buncie, naganna rozmowa z kriest'janami i rozpowszechnieniem fałszywych między nimi słuchów na korzyść buntu". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Witiebskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Rodziny nie ma. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Arogancka gaduła (1864). Zachowania się bardzo choroszago. Skłonność swoją do intryg zostawił i podaje nadzieję na prawomyślność (1872)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.163 ob.- 164 o.; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.105; NARK, f.1 op. 67 d.1/4 ł.79 ob.- 80.

Die-Tiłl Jana Rod.ok. 1839. Szlachcic Płockoj guberni. Pułtusskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 3 marca 1864 roku "według oskarżenia w udziale w pozawieszaniu buntownikami stolarza Nowago Miasta Jana Miller w pobycie naczelnikiem tak zwanych "żandarmów wieszatielej"". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Cesarstwa Polskago, zajmuje się francuskim językiem. Ma matkę, zamieszkującą w Cesarstwie Polskim. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Osobowość zła i niepewna". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.057 ob.- 58.

Dłużniewskij Edmund Rod.ok. 1838. Szlachcic Kowieńskiej guberni. Były student myediko-chirurgicznej akademii. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 5 września 1868 roku "za niepewność w politycznym stosunku, z zakazem wjazdu w stolice i stołeczne gubernie". Zamieszkuje w Powience, wysłany z S.Pietierburga. Niczym nie zajmuje się. Rodziny nie ma. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się skromnie". NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.058 ob.- 059.

Dutkiewicz Zdonisław Rod.ok. 1839. Z dworian Cesarstwa Polskiego. Były uczeń Warszawskiej głównej szkoły. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 26 listopada 1868 roku "przestawiony na zamieszkanie z Omsk Tobolskoj guberni, dokąd wysłany był według zgodności G.Namiestnika w Cesarstwie Polskim, za przestępcze stosunki z głównymi kierownikami buntu i rozdawanie nominacji monterom rewolucyjnych podusznego". Ma w Warszawie ojca. Utrzymania nie otrzymuje. Najwyższym nakazem, przedstawionym w przedstawieniu G.Ministra Wewnętrznych podział od 12 stycznia 1869 roku darowane prszczenije z udzieleniem prawa wrócić na ojczyznę w g.Warszawu, dokąd i wyjechał 25 stycznia. NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.8 ob.- 9.


Ż

Żabot Ignacy Rod.ok. Nie ma swied. Były przeor kościoła jest w miasteczku Gołszany Oszmianskago powiatu, ksiądz. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 25 lipca 1864 roku "według politycznych spraw". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Wilna. Zajęcia nie ma. Rodziny nie ma. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Srogi fanatyk, gotowy i ---, przy wypadku, głosić katolickie myśli, jeśli zobaczyłby w tym swój pożytek i najmniejszą możliwość (1864). Zły zaciekły fanatyk, zawsze gotowy działać w szkodę razem russkago. Chitier, ostrożny, wiecznie czużdajetsa obcowania z russkimi (1868). Szkodliwy i niebezpieczny fanatyk. Zawsze gotowy krzyżem i sztyletem głosić marsz na Ruś (1869)". Umarł 28 maja 1872 roku. NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.115 ob.- 116 o.; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.73; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.75 ob.- 76.; NARK, f.1 op. 67 d.1/4 ł.78 ob.- 79.

Żakiewicz Tieofiła Rod.ok. 1843. Szlachcianka Wilenskoj guberni. Wilejskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 3 października 1864 roku "za sekretne kopulacje z twarzami, wrogimi Rządowi". Zamieszkuje w Ołonce, wysłana z Wilenskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Dziewica (1864). Składa się w zamążpójściu za Szlacheckim Ławnikiem Pietrozawodskago ujeznago sądu. Po mężu - Sołtan (1868). Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Zachowania się mniej więcej choroszago (1864). Prowadzi się doskonale, skromna i cicha kobieta. (1868)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.161 ob.- 162; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.101.

Żakowicz Wikientij Rod.ok. 1845. Szlachcic. Trokskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 26 listopada 1864 roku "za przechowanie wozmutitielnago utworu, fałszywi przy wniosku są zeznaniami i niepewnością w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Wilenskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Po niedawnym przybyciu nie zaopiniuje się". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.166 ob.- 167.

Żochowskaja Bnorata Rod.ok. 1847. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 23 lutego 1864 roku "za to co utrzymując się wydawanym wspomożeswowanijem, używali tego dobrodziejstwa w zło tym, czego nie utrzymali pierwsza synów, a druga braci od wzięcia udziału jest w buncie, a po widocznym podgowariwli do tego i innych". Zamieszkuje w Ołonce, wysłani z miasta Warszawy. Niczym nie zajmują się. Dziewica (1864). Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Skromna i stale chora dziewczyna". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.054 ob.- 56.

Żochowskaja Scholastyka Rod.ok. 1813. Wdowa urzędnika, urożenka Cesarstwa Polskago. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 23 lutego 1864 roku "za to co utrzymując się wydawanym wspomożeswowanijem, używali tego dobrodziejstwa w zło tym, czego nie utrzymali pierwsza synów, a druga braci od wzięcia udziału jest w buncie, a po widocznym podgowariwli do tego i innych". Zamieszkuje w Ołonce, wysłani z miasta Warszawy. Niczym nie zajmują się. Mają dwaj synowie - Clement, wysłanego na Syberię na osiedle i Mieczisław, wysłanego pod nadzór policji w Orenburgski Gubernię. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zachowania się dobrego". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.054 ob.- 56.

Z

Zawadskij Iosif Rod.ok. 1826. Szlachcic Chiersonskoj guberni. Odiesskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 20 sierpnia 1865 roku "za posiadłość u siebie zaprieszczennago utworu". Zamieszkuje w Ołonce, wysłany z Kijowa. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Człowiek wriednago kierunku i w najwyższym stopniu niepewny". NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.109 ob.- 110.

Zagorskij Władysławy Rod.ok. 1827. Szlachcic Kowieńskiej guberni. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 10 sierpnia 1863 roku "za wstąpienie w szajkę buntowników niby by gwałtem". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Wilna. Niczym nie zajmuje się. Ma rodzina w Kowieńskiej guberni. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Czużdajetsa społeczeństwa, ale zawsze skromny i przyzwoity (1864). Prowadzi się dobrze (1869)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.130 ob.- 131; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.80; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.80 ob.- 81.

Zalesskij Feliks Rod.ok. 1844. Pozbawione prawa stanu są byłym szlachcicem Wiłkomirskogo powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 21 września 1863 roku "za znajdowanie w miatieżniczeskoj szajce pod rozkazem księdza Mackiewicza z bronią". Zamieszkuje w Powieniec, wysłany z Wilkomirskago powiatu, pracuje na lesopilnom zakładzie kupca Bielajewa. Nieżonaty. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Bez ubieżdienij i reguł, ale złego nie robi tymczasem". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.136 ob.- 137; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.86.

Zaliwako Tieofił Rod.ok. Nie ma swied. Szlachcic Witiebskoj guberni. Lucinskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 10 września 1864 roku "za doskonałą niepewność w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Dinaburga. Zajmuje się gospodarką. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się zupełnie znośnie". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.156 ob.- 157; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.97.

Zapolskij Ludwig Rod.ok. 1841. Szlachcic. Były student Gorieckago Zjemledielczeskogo instytutu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 12 września 1864 roku "za znajdowanie w Gorieckoj miatieżniczeskoj szajce". Zamieszkuje w Kargopole. Wysłani z Mogilewskoj guberni. Niczym nie zajmują się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się cicho i dobrze". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.159 ob.- 160.

Zariembo Iosif Rod.ok. 1795. jednopałac . Wołyńskiej guberni, Zwiaginskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 20 października 1865 roku "za współczucie buntowi i wymowa przed kriest'janami oburzających słów przeciwko rządowi". Zamieszkuje w Ołonce, wysłany z Kijowskiej guberni. Wdów. Otrzymuje aresztanckie utrzymanie. Certyfikacja policji: "Prowadzą się dobrze". Według Najwyższego nakazu, izjesniennomu w zaleceniu G.Ministra W.Dieł od 21 maja 1969 roku ? 4837, upoważnione wrócić na ojczyznę, dokąd i wyjechał 5 czerwca. NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.112 ob.- 113.

I

Ilcewicz Ferdynand Rod.ok. 1841. Były urzędnik Kowieńskiej Państwowej sali, Tytularny rejestrator. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 10 września 1864 roku "za posiadłość u siebie portretów pewnych znanych rewolucjonistów i oprócz tego według opinii najbliższego jego władze uznany nie zupełnie pewnym według politycznego stosunku". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Kowieńskiej guberni. Zajęcia nie ma. Rodziny nie ma. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zachowania się dobrego". Na założeniu najwyższego nakazu 17 maja 1867 roku wyjechał w Cesarstwo Polski 8 stycznia 1868 roku. NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.155 ob.- 156; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.96.

K

Kaminskij Adolf Rod.ok. 1827. Szlachcic Sierpniowej guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 24 października 1865 roku "za wspólny przedstawieniem buntowi służbowo zbiorem na korzyść onago poduszne w pobyt wójtem (gminy) i układaniem rewolucyjnych kwitów". Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się skromnie". NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.46 ob.- 48.

Kapica Wiktor Rod.ok. 1847. Szlachcic Sierpniowej guberni. Gimnazjalista jest WII klasą Warszawskiej 1-j gimnazjum. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 20 sierpnia 1864 roku "za osłuchanie iść do cerkwi w vysokouroczysty dzień 19 lutego". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Wilenskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Rodziny nie ma. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się dobrze". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.152 ob.- 153.

Kiełpsz Iwan Rod.ok. 1810. Ziemianin Kowieńskiej guberni. Rossijenskogo powiatu . Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 7 sierpnia 1864 roku "siebie według oskarżenia w przyjęciu ma szajki buntowników". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Kowieńskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma rodzina w Kowieńskiej guberni. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Skromny (1864). Prowadzi się dobrze, ale daleko nie pewny, chytry, popiołów, przytrzymuje się jednych księży (1868)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.148 ob.- 149; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.92.

Kibort Henryk Rod.ok. 1844. Ziemianin. Witiebskoj guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 17 lipca 1863 roku "za jawny zamiar wstąpić w szeregi buntowników na wypadek jeśli byłby powołany do tego Rewolucyjnym Komitetem". Zamieszkuje w Ołonce. Wysłany z Witiebskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Rodziny nie ma. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Młodzieniec zdolny interesować się. Zachowania się dobrego". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.120 ob.- 121.

Kozłowskij Michaił Rod.ok. 1837. Szlachcic Minskoj guberni. Wolnopraktikujuszczyj lekarz. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 24 października 1864 roku "za przynależność do rewolucyjnej partii". Zamieszkuje w Ołonce, wysłany z Minskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Rodziny nie ma (w 1864). W 1868 - Żona - Leontina. Dzieci ich: Edward (ma 2 lata) i córka (2 mies). Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Prowadzi się bardzo skromnie (1864). Umiejętny lekarz. Żona jest Leontina zachowania się wzorowego". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.161 ob.- 162 o.; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.102.

Komarowskij Simona Rod.ok. 1837. Szlachcic Kowieńskiej guberni. Rossijenskogo powiatu . Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od grudnia 1864 roku "wysłany z Północno-zachodniego brzegu w g.Moskwu za poczęstunek buntowników". Zamieszkuje w mieście Powience, wysłany z Moskwy. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Po niedawnym przybyciu nie zaopiniuje się". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.094 ob.- 96.

Konarżewskij Konstantyna Rod.ok. 1805. Oficer byłych Polskich wojsk. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 24 kwietnia 1864 g "wysłany z Cesarstwa Polskiego w Psków jak ściągający na siebie silne podejrzenie w wzięciu udziału w buncie". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Psków. Pewnego zajęcia nie ma. Ma żonę i trojga dzieci w miejscu ojczyzny. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zła i niepewna osobowość. Prowadzi znajomości tylko z księżmi". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.084 ob.- 086 o..

Krasnosjelskij Izaak Rod.ok. 1831. Mieszczanin. Wilenskij mieszczuch. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 18 lipca 1870 roku "za produkcję handlu polskimi elementarzami i innymi szkolnymi zapomogami dla nauki polskiej piśmienność, wbrew istniejącym na ten przedmiot zarządzeń w brzegu i jak doskonale niepewny w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Ołonce, wysłana z Wilna. Ma na ojczyźnie żonę. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "". Na osnowaniii 3-go punktu Wsjemiłostliwiejszago nakazu 13/17 maja 1871 roku od nadzoru policji zwolniony. NARK, f.1 op. 67 d.1/4 ł.83 ob.- 84..

Krżyżewskij Juliana Rod.ok. 1839. Szlachcic Podolskiej guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 18 lutego 1864 roku "jak wriednyja dla pobytu w tym brzegu w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Podolskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Rodziny nie ma. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zachowania się przychylnego,". Wyjechał w Cesarstwo Polski 5 sierpnia. NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.140 ob.- 141; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.88.

Krżyżtaorowicz Grzegorz Rod.ok. 1845. Z dworian Lubelskiej guberni. Były uczeń Prigotowitielnoj szkoły. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 12 marca 1864 roku "wysłany z Cesarstwa Polskago w g.Pskow, za to co kwaterując w domu Zamojskago, z którego podążyłoby wyrzucenie Orsinijewskim bomby, przez dwie godziny do proiszestwija, jak celowo wyszedł z domu i chował się w różnych miejscach 12 dni do aresztowania jego". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Psków. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Pusty i arogancki chłopiec". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.083 ob.- 084.

Krukowskij Ferdynand Rod.ok. 1839. Szlachcic Warszawskiej guberni. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 27 października 1864 roku "wysłany z Cesarstwa Polskiego do miasta Psków jak ściągający na siebie silne podejrzenie w tym co był rewolucyjnym policmajster miasta Warszawy". Zamieszkuje w gorodn Pietrozawodsk, przeprowadzony z Archangielskiej guberni, składa się na służbie w stanie Kancelarii naczelnika guberni. Ma matkę, zamieszkującą w g.Warszawie. Utrzymanie otrzymuje po zajęciu pisarza. Certyfikacja policji: "Diejatielnyj i zdolny młody człowiek, prowadzi się skromnie i sdierdanno". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.092 ob.- 93.

Kudriewicz Piotr Rod.ok. 1842. Szlachcic Kowieńskiej guberni. Były student Gorieckago Zjemledielczeskogo instytutu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 11 sierpnia 1864 roku "za znajdowanie w Gorieckoj miatieżniczeskoj szajce". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Mogilewskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się dobrze". Znajduje się w szpitalu. Umarł. NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.149 ob.- 150; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.93.

Kulwanowskij Rod.ok. 1834. Kapłan Kimbarowskago klasztoru Minskoj guberni, ksiądz. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 23 maja 1861 roku "za powiedzianą im w Mozyrskom kościele mowa wozmutitielnago utrzymania". Zamieszkuje w mieście Łodiejnoje pole. Wysłany z Minskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Znajdujących z brzegu i szkodliwych politycznych ubieżdienij. Religijny fanatyk". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.076 ob.- 077.

Kuczalskij Gijeronin Rod.ok. 1820. Były Światowy Pośrednik Kamienieckago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 2 marca 1864 roku "za niepewność w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Ołonce. Wysłany z Podolskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma na ojczyźnie rodzina. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zachowania się biezukoriznjennago". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.143 ob.- 144.

Kuczewskij Adolf Rod.ok. 1829. Szlachcic Kowieńskiej guberni. Wiłkomirskogo powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 7 kwietnia 1864 roku "za ukrycie wzjatago od buntownika Oginskago broni". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Kowieńskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma żonę (1864). Wdów (1868). Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zachowania się skromnego". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.141 ob.- 142 o.; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.89.

L

Lesniewskij Iosif Rod.ok. 1824. Ziemianin Mogilewskoj guberni. Były Światowy Pośrednik Bykowskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 5 czerwca 1864 roku "według podejrzenia w znajomości z byłymi priedwolitielami miatieżniczeskich szajek Siekierą i Skośną, za niezatrzymaniem ich, kiedy oni po stłuczeniu ich szajek zajeżdżali w posiadłość Swiencpopolje". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Mogilewskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma żonę i troje dzieci, zamieszkujące na ojczyźnie. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zachowania się dobrego". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.145 ob.- 146.

Lipień Franc Rod.ok. 1839. Szlachcic Wilenskoj guberni. Znajdował się pod nadzorem policji od 11 listopada 1864 roku "wysłany z Sjewiero-Zapadnago brzegu w g.Moskwu za niepewność w politycznym stosunku". Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się dobrze". NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.45 ob.- 46.

Lepko Aleksandry Rod.ok. 1825. Były stanowoj pristaw Wiłkomirskago powiatu Kowieńskiej guberni, Gubernialny sekretarz. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 11 lutego 1868 roku "jak szkodliwy dla pobytu w brzegu". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Kowieńskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma na ojczyźnie żonę i dzieci. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się nie niedobrze". NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.103 ob.- 104.

Łukaszewicz Wikientij Rod.ok. 1830. Ksiądz. Pochodzący z Kowieńskiej guberni. Znajdował się pod samogłoską, surowym nadzorem policji od 10 stycznia 1862 roku "za priewratnoje objaśnienie im z podwyższenia podczas nabożeństwa Rządowych zarządzeń, z widocznym zamiarem wzbudzić narodowi wzruszenie". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Wilna. Niczym nie zajmuje się. Rodziny nie ma. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Mądrych, ostrożnych pater, gotowy na wszystkich zza swoich ubieżdienij (1864). Mądry, ostrożny, ale złośliwy i perfidny przedstawiciel polskago ducha (1868). Niepewny, przewrotny i zły człowiek (1869). Prowadzi się dobrze (1872)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.114 ob.- 115; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.72; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.73 ob.- 74.; NARK, f.1 op. 67 d.1/4 ł.76 ob.- 77.

Łupinskij Rod.ok. 1820. Były pis'mowoditiel Biełostokskoj Lokatorskiej Komisji, Tytularny rejestrator, pochodzący z Grodnienskoj guberni. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 18 lipca 1863 roku "za stan w związkach z Warszawskim Rewolucyjnym Komitetem, otrzymanie od niego i rozpowszechnienia oburzających broszur i stałego zbioru pieniężnych przynoszenia na korzyść buntu i w ogóle jak człowieka, szkodliwego w politycznym stosunku dla pobytu w tym brzegu". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Grodnienskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Rodzina znajduje się w Białystok. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Zachowania się skromnego. Charakteru chytrego. Prowadzi się porządnie. Ubieżdienij swoich nie ujawnia". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.123 ob.- 124.

Łuszczyk Feliks Rod.ok. 1808. Szlachcic Wilenskoj guberni. Wilenskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 3 lipca 1864 roku "za niedoniesieniem władze o zwiedzaniu jego buntownikami, po wytrzymaniu w Petersburskiej gradskoj więzieniu trzech miesięcy". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Wilenskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma żonę i czworo dzieci. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Skromny i cichł". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.146 ob.- 147 o.; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.90.

Łyczkowskij Eugenii Rod.ok. Nie ma swied. Szlachcic Mogilewskoj guberni. Były student Gorieckago Zjemledielczeskogo instytutu. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 20 sierpnia 1864 roku "za znajdowanie w Gorieckoj miatieżniczeskoj szajce". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Mogilewskoj guberni. Kontynuuje zjemledielczeskij kurs nauk. Rodziny nie ma. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zachowania się dobrego". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.152 ob.- 154.

Lubiczankowskij Bronisława Rod.ok. 1818. Były lekarz Minskoj miejskiego szpitala, Tytularny assjesor. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 13 sierpnia 1863 roku "według politycznych spraw". Zamieszkuje w Ołonce. Wysłany z Minskoj guberni. Składa się wolnopraktikujuszczym wraczem. Ma przy sobie żonę i pięć dzieci. Żona Leonida (ma 43 lat), Dzieci: Bronisław (ma 17 lat), Juzjefa (15 lat), Bronisława (13 lat), Marin (9 lat), Eugenia (6 lat) (1869). Utrzymanie otrzymuje według posady lekarza. Certyfikacja policji: "Święta i szlachetna osobowość. Gotowy pomóc każdemu. Liubim i szanowany wszystkimi, szczególnie prostym narodem (1864). Świetny lekarz, najszlachetniejszy człowiek, ma najbardziej dobroczynny wpływ ----. Lubimy wszystkimi klasami i zasługuje na ułaskawienie. Syn jego wychowuje się w Ołonieckoj gimnazjum. (1868). Zachowania się primiernago w wszystkich stosunkach. Godny połniejszago szacunku. Jak lekarza lubimy i cenimy wszędzie w biednym Ołonieckom brzegu (1869)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.133 ob.- 134; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.84; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.83 ob.- 84.

Lutkiewicz Bronisława Rod.ok. 1826. Były okręgowy Akcizno-Pitiejnyj Dozorca w g.Sjebież. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 17 lipca 1863 roku "jak ściągający na siebie podejrzenie w niepewności odnośnie do rządu i za noszenie rewolucyjnego garnituru". Zamieszkuje w Ołonce, wysłany z Kowieńskiej guberni. Żyje bezczynnie. Ma przy sobie rodzina. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Mądry, rzeczowy i charakterystyczny człowiek. Prowadzi się krańcowo ostrożnie". Wsledstwii telegramu G.M.W.D. Od 31 grudnia 1867 roku za ? 420 i na założeniu najwyższego nakazu 17 maja togoże roku, 4 styczeń 1868 roku wyjechał w Cesarstwo Polskie. NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.117 ob.- 118; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.74.

Langie Wilhelm Rod.ok. 1827. Mieszczanin miasta Warszawy. Miasto Warszawa. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 21 maja 1864 roku "wysłany z Cesarstwa Polskiego w Psków za zapłacenie rewolucyjnej podusznego". Zamieszkuje w Kargopole, wysłany z Psków. Niczym nie zajmuje się. Ma rodzina, która znajduje się w Warszawie. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Pusta i arogancka gaduła". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.086 ob.- 087.

M

Manżolewskij Ludomir Rod.ok. 1839. Szlachcic Grodnienskoj guberni. Służący w Prużanskom miejskim magistracie. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 6 stycznia 1865 roku "za samowolną oddalenie się z miejscami swojej służby i zamiarem postąpić do szajki buntowników". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Grodnienskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Lubi wypić". NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.102 ob.- 103.

Machnaur Rod.ok. Nie ma swied. Emerytowany Titularnyj doradca. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 3 września 1862 roku "za udział w będącej w miasteczku Druzsjeniszkach Grodnienskoj guberni manifestacji 31 lipca 1862 roku w pamięć połączenia Litwy z Polską". Zamieszkuje w Pietrozawodsk, wysłany z Wilna. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Prowadzi się krańcowo ostrożnie". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.116 ob.- 117.

Maculewicz Iosif Rod.ok. 1810. Szlachcic. Murarz jest z Dinaburga. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 21 lipca 1863 roku "za wymowę aroganckich słów przeciwko Świętej osobie Pana Imperatora". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Dinaburga. Niczym nie zajmuje się. Rodzina znajduje się w Dinaburgie (1864). Żona Helena, córka Anna (1868) . Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Cichy i skromny staruszek. Lubi wypić (1864). Ma przy sobie żonę Helenę. Cisi i skromni ludzie. Córka Anna - w zamążpójściu za składającym się w g.Pudoże na nauczycielstwie Bogdanowiczem, wysłanym w Pudoż na zamieszkanie (1868). Cisi i skromni ludzie. Mąż lubi wypić potajemnie (1869)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.126 ob.- 127; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.78; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.78 ob.- 79.

Mikulskij Rod.ok. 1833. Ziemianin. Minskoj guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 18 lipca 1863 roku "według podejrzenia w zamiarze przyłączyć się do buntowników i w ogóle jak człowieka niepewnego w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Minskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Rodzina znajduje się w Minskoj guberni. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Skryty i milczący. Prowadzi się zawsze wytrzymane i przyzwoicie. Skromny i skryty do skrajności. Ubieżdienij swoich nie ujawnia". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.121 ob.- 122.

Michniewicz Kazimir Rod.ok. Nie ma swied. Były szczególny lekarz przy posiadłości Postawach Disnienskogo powiatu, Nadwornyj doradca. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 30 listopada 1864 roku "za niepewność w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Wilenskoj guberni. Ma rodzina, która znajduje się na ojczyźnie. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Po niedawnym przybyciu nie zaopiniuje się". Na osnowaniii Wysoczajszeno nakazu 17 maja 1967 roku wyjechał w Cesarstwo Polski 19 marca 1868 roku. NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.168 ob.- 169; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.109.

Montwiłło Anton Rod.ok. 1825. Szlachcic Kowieńskiej guberni. Rossijenskogo powiatu . Znajdował się pod nadzorem policji od 28 lutego 1865 roku "za udział w buncie". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Kowieńskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma matka w Kowieńskiej guberni. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się dobrze". NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.103 ob.- 104.

Mróz Paweł Rod.ok. 1834. Gubernialny sekretarz, pochodzący z Minskoj guberni. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 8 maja 1864 roku "według niepewności w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Ołonce. Wysłany z Minskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma przy sobie rodzina. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się bardzo dobrze". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.143 ob.- 144.

Moscickij Wiktor Rod.ok. 1824. Ksiądz, pochodzący z Cesarstwa Polskago. Znajdował się pod nadzorem policji od 2 stycznia 1862 roku "za wymowę 5/17 listopada oburzającego kazania o ciemiężeniu religii i cerkwi, udziale w będących tam zamieszkach i obrocie parafialnego kościoła w politycznym schodbiszcze". Nieżonaty. Otrzymuje utrzymanie od skarbić państwa po 9 rubli w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się skromnie, ale zły wróg rosyjskiego rządu". Na skutku zalecenia G.Ministra Wewnętrznych Podział od 12 maja 1869 roku za ? 4362 wysłany 19 czerwca do Permski guberni. NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.049 ob.- 50; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.34 ob.- 35.

N

Niepokojczyckij Aleksandry Rod.ok. 1835. Szlachcic Witiebskoj guberni. Były zarządzający posiadłością Ludwinowo. Lucijanskogo powiatu. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 25 lipca 1863 roku "ściągający na siebie silne podejrzenie w niebłagonamieriennych działaniach przeciwko rządowi". Zamieszkuje w Powience, wysłany z Dinaburga. Niczym nie zajmuje się. Ma matka, zamieszkującą w Połockom powiacie. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Zachowania się dobrego". Według Najwyższego nakazu, izjesniennomu w propozycji G.Ministra W.Dieł od 14 października 1869 roku za ? 9493, przeprowadzony na zamieszkanie do miasta Małojarosławiec Kałużskoj guberni. NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.127 ob.- 128; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.79; NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.79 ob.- 80.

O

Obrockaja Izabela Rod.ok. 1825. Wdowa urzędnika. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 23 lipca 1870 roku "za niepewność w politycznym stosunku". Zamieszkuje w Ołonce, wysłana z Wilna. Ma przy sobie dwoje dzieci - syn Siemion 5 lat i córka Anna 11 lat (w 72m). Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc, a dzieciom w połowę tej ilości. Certyfikacja policji: "". Na osnowaniii 3-go punktu Wsjemiłostliwiejszago nakazu 13/17 maja 1871 roku od nadzoru policji zwolniony. NARK, f.1 op. 67 d.1/4 ł.84 ob.- 85..

Owickij Konstantyna Rod.ok. 1829. Szlachcic. Pruski poddanyj, były ekonom Ziemianina wsi nieświaty Ostrolenskago powiatu Połockoj guberni. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 2 lipca 1864 roku "wysłany z Cesarstwa Polskago w g.Pskow jak ściągający na siebie podejrzenie w udziale w buncie". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Psków. Niczym nie zajmuje się. Ma rodzina które znajduje się na ojczyźnie. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Osobowość skryta i podejrzana. Ubieżdienij swoich nie ujawnia". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.089 ob.- 90.

Olszewskij Franc Rod.ok. 1830. Szlachcic Sierpniowej guberni. Sjejnienskago powiatu. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 21 listopada 1864 roku "za niedoniesieniem naczelnikowi o miejscu pobytu buntowników, przy znajomości gdzie tacy znajdują się". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Kowieńskiej guberni. Niczym nie zajmuje się. Ma rodzina na ojczyźnie. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Po niedawnym przybyciu nie zaopiniuje się (1864). Prowadzi się dobrze (1868)". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.165 ob.- 166; NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.106.

Orżelskij Władysławy Rod.ok. 1833. Szlachcic. Bawszyj Sjennienskij miejski lekarz. Znajdował się pod sekretnym nadzorem policji od 10 maja 1864 roku "za udział w buncie". Zamieszkuje w Pudoże, wysłany z Mogilewskoj guberni. Niczym nie zajmuje się. Nieżonaty. Otrzymuje na utrzymanie po 15 kopiejek na dobę i na najem mieszkania po 1 rub .jest 50 kop w miesiąc. Certyfikacja policji: "Prowadzi się dobrze". NARK, f.1 op. 36 d.91/1 ł.144 ob.- 145.

Orłów Wieniedikt Rod.ok. 1834. Były dyrektor rosyjskiego Gimnazjum jest w Warszawie, doktor medycyny. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 10 listopada 1869 roku "wysłany w Ołonieckuju gubernię z wosprieszczenijem każdych oddalenia się z miejsca zamieszkania". Zamieszkuje w Powience, wysłany z S.Pietierburga. Niczym nie zajmuje się. Ma w S.Pb żonę i dzieci. Utrzymania nie otrzymuje. Certyfikacja policji: "Prowadzi się doskonale". NARK, f.1 op. 67 d.1/3 ł.064 ob.- 065.

Ostromienckij Lew Rod.ok. 1835. Ziemianin. Sokolskago powiatu Grodnienskoj guberni. Znajdował się pod sekretnym, surowym nadzorem policji od 31 grudnia 1864 roku "za kopulację z członkami rewolucyjnych organizacji". Zamieszkuje w Ołonce, wysłana z Grodnienskoj guberni. Ma przy sobie żonę i córkę. Utrzymania nie otrzymuje. Według Najwyższego nakazu, izjesniennomu w zaleceniu G.Ministra W.Dieł od 17 maja 1968 roku ? 4514, wyjechał w Cesarstwo Polskie. NARK, f.1 op. 67 d 1/2 ł.109.


Józef- Admin

Offline

 
Genealogia, herbarz, poszukiwania przodków Create your own banner at mybannermaker.com! Create your own banner at mybannermaker.com!
Najlepsze Pomysły na Udany Prezent

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
więcej pomocnych wskazówek calivita