jwk45 - 20, 3, 2018

W książce opisane są stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II RP w latach 1939-1941.
Jest to pionierska praca, która powstała w oparciu o dostępny materiał źródłowy (oficjalne dokumenty komunistyczne, raporty polskiego podziemia oraz zeznania świadków).
Opisujac stosunki polsko-białoruskie na szczeblu lokalnym, autor przytacza wiele nazwisk i opisów miejsc, w których występowały skupiska ludności polskiej

więcej pomocy użyj tego linku budownictwo wolne pokoje Gąski Serwis laptopów warszawa